Công cụ hữu ích

Nếu đã vào tới đây rồi thì đọc một chút gì đó đi

Chọc bạn bè
Công cụ hữu ích

Chọc bạn bè tăng tương tác

Chọc bạn bè là một tính năng trên Facebook được thiết kế khi bạn vào thăm trang của ai đó. Sau khi rời đi bạn có thể để lại một ”dấu nhấn” bằng cách chọc họ.

Bạn có muốn thúc đẩy công việc kinh doanh của mình không?

Đặt câu hỏi với chúng tôi